1 = 2

Podwojono okres subskrypcji!

Czas pozostały do zakończenia kampanii: 01:10:18:05